ਬਿਨਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਦੌੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨ —ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਰਟ ਰੇਲ ਚਲਾਈ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FACEBOOK