ਵੇਲਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ||

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FACEBOOK